go88.vin app Bấm để nhận tiền thưởng

go88.vin app ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

KHOA KẾ TOÁN

17-03-2021 08:00:00

1. Lịch sử hình thành

Khoa Kế toán được thành lập vào ngày 06/08/2008, là một trong những Khoa được thành lập sớm nhất tại Đại học Công nghệ Vạn Xuân, cùng với sự phát triển của Trường, Khoa ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

2. Mục tiêu đào tạo

Khoa kế toán đào tạo sinh viên:

- Đào tạo sinh viên hệ chính quy.

- Đào tạo cử nhân kế toán nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, nắm vững luận cứ và thực thi quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán cơ bản, có khả năng tham gia soạn thảo chính sách và công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Cụ thể:

+ Có khả năng tham gia soạn thảo các văn bản pháp lí về kế toán ở tầm vi mô và vĩ mô.

+ Xây dựng được các mô hình chung về tổ chức hạch toán ở doanh nghiệp thuộc các loại hình khác nhau cũng như các mô hình cụ thể về tổ chức chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, kế toán quản trị...

+ Hướng dẫn, tư vấn và thực thi các văn bản pháp lí, các mô hình tổ chức hạch toán đã xây dựng.

- Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị dự toán, ngân hàng thương mại, ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý tài chính nhà nước.

Sinh viên ngành Kế toán được nhà trường bố trí thực tập tại Nhật Bản

3. Thời gian đào tạo

- Hệ đại học chính quy:4 năm

- Hệ đại học liên thông:1,5 năm (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

- 2,5 năm (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

- Hệ cao đẳng chính quy:3 năm

4. Giới thiệu chung về ngành kế toán và ngành Logistics

- Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính trong DN. Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế.

Chọn học ngành Kế toán, các bạn sẽ được đào tạo từ những kiến thức cơ sở ngành như nguyên lý kế toán, kế toán quản trị, kế toán chi phí, kiểm toán,… đến các kiến thức chuyên sâu của ngành như Kế toán ngân hàng, Kế toán tài chính, Thuế, Kế toán công công ty chứng khoán, phân tích báo cáo tài chính, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối,...

 - Logistics là gì? Logistic là một phần của quản trị chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Hoạt động của quản trị logistics cơ bản bao gồm quản trị vận tải hàng hóa xuất và nhập, quản lý đội tàu, kho bãi, nguyên vật liệu, thực hiện đơn hàng, thiết kế mạng lưới logistics, quản trị tồn kho, hoạch định cung- cầu, quản trị nhà cung cấp dịch vụ.

Sinh viên ngành Kế toán đang thực tập chuyên ngành tại Nhật Bản

- Kế toán công ty logistic có gì khác công việc kế toán thường?

Kế toán công ty logistic ngoài những công việc kế toán tương tự tại các doanh nghiệp khác thì điểm khác biệt lớn nhất ở loại hình doanh nghiệp này chính là có thêm kế toán đối ngoại, liên quan đến việc sử dụng nhiều ngoại tệ. Doanh nghiệp sẽ phát sinh các nghiệp vụ về thuế nhập khẩu, xuất khẩu, các khoản thu hộ chi hộ và các cơ quan hải quan.

- Kế toán và kế toán trong ngành Logistics ra trường sẽ có những cơ hội làm việc gì?

Ngành kế toán làm gì sau khi ra trường? Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn. Người học ngành Kế toán có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn về việc làm. Tốt nghiệp ra trường, có thể đảm nhận các vị trí như: Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính; Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ; Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính; Nghiên cứu, Giảng viên, Thanh tra kinh tế…

Còn cơ hội việc làm nào cho kế toán ngành Logistics?  Do nguồn nhân lực của ngành học này đang nằm ở mức thiếu trầm trọng, cùng với sự thay đổi và phát triển của các doanh nghiệp, công ty. Mà những người được học và đào tạo ngành học này sau khi ra trường sẽ có cơ hội việc làm rất cao.

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc vị trí kế toán ngoài các  DN bình thường có thể làm ở vị trí kế toán ở các doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, doanh nghiệp làm dịch vụ vận tải đa phương thức nói riêng và các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, giao nhận nói chung..........