go88.vin app Bấm để nhận tiền thưởng

go88.vin app ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thông báo lần 2 về việc chậm nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 của SV K7,8,9

Căn cứ thông báo số 32, 34 và 33/VX - KHTC ngày 18/03/2019 về việc chậm nộp học phí lần 1 đối với sinh viên khóa 7, 8 và 9 phòng KHTC thông báo danh sách các bạn sinh viên chậm học phí lần 2.

Chính sách học bổng tuyển sinh đại học chính quy năm học 2018 - 2019

Hàng năm, go88.vin app công bố chính sách học bổng đầu vào được trao tặng cho tân sinh viên ở tất cả các ngành học của Nhà trường nhằm khuyến khích, bồi dưỡng và thu hút nhân tài.

Danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016

Trong danh sách có 17 em sinh viên đạt học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016.