go88.vin app Bấm để nhận tiền thưởng

go88.vin app ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Ngôn ngữ nói tiếng Nhật

22-12-2016 16:43:00

1)​ ​NE:​ ​nhỉ,​ ​nhé 

素敵ですね。Suteki​ ​desu​ ​ne. 

Tuyệt​ ​vời​ ​nhỉ. 

さようなら!元気でね!Sayounara!​ ​Genki​ ​de​ ​ne! 

Tạm​ ​biệt!​ ​Mạnh​ ​khỏe​ ​nhé! 

Vậy khi nào thì là “nhỉ”, khi nào thì là “nhé”? Bạn có phân biệt được “nhỉ” và “nhé” trong tiếng Việt 

không? 

Thực ra khá đơn giản: “nhỉ” dùng để tìm sự đồng tình của người nghe với một tính chất nào đó (Ví dụ 

“Phim hay nhỉ”), còn “nhé” dùng để tìm một hành động nào đó từ người nghe trong tương lai (Ví dụ “Cố 

gắng​ ​lên​ ​nhé”​ ​=​ ​Hãy​ ​cố​ ​gắng​ ​lên;​ ​hay​ ​“Khỏe​ ​mạnh​ ​nhé”​ ​=​ ​Hãy​ ​khỏe​ ​mạnh.) 

 

2)​ ​YO:​ ​đây,​ ​đâu,​ ​đấy 

行きますよ。Ikimasu​ ​yo. 

Tôi​ ​đi​ ​đây. 

それはだめだよ。Sore​ ​wa​ ​dame​ ​da​ ​yo. 

Việc​ ​đó​ ​không​ ​được​ ​đâu. 

彼は作家ですよ。Kare​ ​wa​ ​sakka​ ​desu​ ​yo. 

Anh​ ​ấy​ ​là​ ​nhà​ ​văn​ ​đấy. 

YO dùng để thông báo cho người nghe một sự việc gì đó (cái mà bạn biết và bạn nghĩ là người nghe 

không biết.) Từ tương đương trong tiếng Việt là “đây” (hành động bạn sắp làm), “đâu” (dùng với phủ 

định),​ ​“đấy”​ ​(thông​ ​báo​ ​sự​ ​việc). 

 

3)​ ​WA:​ ​Dùng​ ​ở​ ​cuối​ ​câu,​ ​diễn​ ​tả​ ​sự​ ​suống​ ​sã,​ ​thân​ ​mật 

だめだったわ。Dame​ ​datta​ ​wa. 

Không​ ​được​ ​thiệt. 

暑かったわ。Atsukatta​ ​wa. 

Nóng​ ​thiệt. 

WA dùng trong mối quan hệ hết sức suống sã, thân mật. Bạn nên tránh dùng với người mới quen hoặc 

người​ ​lớn​ ​tuổi. 

 

4) SA: Dùng nối các vế câu khi người nói chưa nghĩ ra được cái phải nói tiếp, là “ý mà”, “ý 

hả”​ ​trong​ ​tiếng​ ​Việt 

俺はさ、その子が好きじゃないよ。Ore​ ​wa​ ​sa,​ ​sono​ ​ko​ ​ga​ ​suki​ ​janai​ ​yo. 

Tôi​ ​ý​ ​mà,​ ​có​ ​thích​ ​con​ ​bé​ ​đó​ ​đâu. 

あいつはさあ、何をやってもだめなんだよ。Aitsu​ ​wa​ ​saa​ ​nani​ ​wo​ ​yatte​ ​mo​ ​dame​ ​nanda​ ​yo. 

 

Thằng​ ​đó​ ​ý​ ​hả,​ ​làm​ ​cái​ ​gì​ ​cũng​ ​hỏng. 

(だめなんだ​ ​=​ ​だめなのだ,​ ​là​ ​nhấn​ ​mạnh​ ​của​ ​だめだ​ ​bằng​ ​cách​ ​sử​ ​dụng​ ​từ​ ​đệm​ ​の​ ​“no”) 

 

5)​ ​ZO:​ ​Dùng​ ​thông​ ​báo​ ​giống​ ​“yo”​ ​nhưng​ ​chỉ​ ​trong​ ​hoàn​ ​cảnh​ ​suống​ ​sã 

警察だ!やばいぞ!Keisatsu​ ​da!​ ​Yabai​ ​zo! 

Cảnh​ ​sát​ ​tới!​ ​Nguy​ ​rồi! 

ZO​ ​chỉ​ ​dùng​ ​khi​ ​nói​ ​với​ ​người​ ​dưới​ ​hoặc​ ​bạn​ ​bè​ ​ngang​ ​hàng. 

 

6)​ ​ZE:​ ​Dùng​ ​trong​ ​mối​ ​quan​ ​hệ​ ​suồng​ ​sã,​ ​thường​ ​để​ ​rủ​ ​rê 

ゲームをやろうぜ。Geemu​ ​wo​ ​yarou​ ​ze. 

Chơi​ ​điện​ ​tử​ ​đi! 

 

7)​ ​I:​ ​“hả”,​ ​dùng​ ​người​ ​trên​ ​nói​ ​với​ ​người​ ​dưới​ ​để​ ​nhấn​ ​mạnh​ ​câu​ ​hỏi 

なんだい?Nan​ ​dai? 

Cái​ ​gì​ ​hả? 

(=​ ​なんだ?Nan​ ​da?) 

ご飯を炊いたかい?Gohan​ ​wo​ ​taita​ ​kai? 

Đã​ ​nấu​ ​cơm​ ​chưa​ ​hả? 

(=ご飯を炊いたか?Gohan​ ​wo​ ​taita​ ​ka?) 

Cách nói này cũng hay dùng khi cảnh sát thẩm vấn phạm nhân, là một cách hỏi mà gây áp lực. Hoặc là 

dùng​ ​hỏi​ ​kiểu​ ​thân​ ​ái​ ​trong​ ​gia​ ​đình. 

 

8)​ ​KASHIRA:​ ​Thắc​ ​mắc​ ​sự​ ​việc​ ​có​ ​như​ ​vậy​ ​không​ ​nhỉ​ ​(tự​ ​hỏi​ ​bản​ ​thân),​ ​“có​ ​…​ ​không​ ​nhỉ?” 

彼はもう来ないかしら。Kare​ ​wa​ ​mou​ ​konai​ ​kashira. 

Anh​ ​ấy​ ​không​ ​tới​ ​nữa​ ​đâu​ ​nhỉ? 

彼は私が好きかしら?Kare​ ​wa​ ​watashi​ ​ga​ ​suki​ ​kashira? 

Anh​ ​ấy​ ​có​ ​thích​ ​mình​ ​không​ ​nhỉ? 

Chú​ ​ý:​ ​Chỉ​ ​nữ​ ​mới​ ​dùng​ ​“kashira”,​ ​còn​ ​nam​ ​(và​ ​cả​ ​nữ)​ ​sẽ​ ​dùng​ ​“kanaa”. 

 

9) KANAA: “có … không nhỉ?”, cách nói chung cho hai phái, tự hỏi bản thân xem sự việc gì đó 

có​ ​xảy​ ​ra​ ​không​ ​nhỉ 

雨が降るかなあ?Ame​ ​ga​ ​furu​ ​kanaa? 

Trời​ ​có​ ​mưa​ ​không​ ​nhỉ? 

Chú​ ​ý​ ​là​ ​“kanaa”​ ​dùng​ ​cho​ ​cả​ ​nam​ ​và​ ​nữ,​ ​còn​ ​“kashira”​ ​thường​ ​nữ​ ​dùng. 

 

10)​ ​NO:​ ​Để​ ​cuối​ ​câu​ ​để​ ​nhấn​ ​mạnh 

どうしたの?Doushita​ ​no? 

Sao​ ​vậy? 

 

私は悪かったの。Watashi​ ​wa​ ​warukatta​ ​no. 

Là​ ​tôi​ ​không​ ​tốt. 

 

11)​ ​YO​ ​dùng​ ​sau​ ​danh​ ​từ​ ​để​ ​diễn​ ​tả​ ​“hỡi”,​ ​“này” 

世間一美人よ、どうして悲しげに?Seken-ichi​ ​bijin​ ​yo,​ ​doushite​ ​kanashige​ ​ni? 

Hỡi​ ​con​ ​người​ ​đẹp​ ​nhất​ ​thế​ ​gian,​ ​có​ ​chuyện​ ​gì​ ​mà​ ​nàng​ ​u​ ​sầu? 

君よ、君の人生は君が決めるんだ。Kimi​ ​yo,​ ​kimi​ ​no​ ​jinsei​ ​wa​ ​kimi​ ​ga​ ​kimerun​ ​da. 

Này​ ​bạn,​ ​cuộc​ ​sống​ ​của​ ​bạn​ ​là​ ​do​ ​bạn​ ​quyết​ ​định. 

Đây​ ​là​ ​cách​ ​nói​ ​văn​ ​chương. 

 

12)​ ​TTE​ ​là​ ​dạng​ ​tắt​ ​của​ ​“tte​ ​itta”,​ ​“tte​ ​iu”​ ​(“đã​ ​nói​ ​là​ ​….​ ​mà”) 

行けないって!Ikenai​ ​tte! 

Đã​ ​bảo​ ​là​ ​mình​ ​không​ ​đi​ ​được​ ​mà! 

(=行けないって言ったよ​ ​Ikenai​ ​tte​ ​itta​ ​yo​ ​=行けないと言ったよ​ ​Ikenai​ ​to​ ​itta​ ​yo) 

 

13)​ ​~DA​ ​KEDO…​ ​=​ ​“Nhưng​ ​~​ ​mà…” 

その古い本ちょうだい!Sono​ ​furui​ ​hon​ ​choudai!​ ​=​ ​Đưa​ ​tôi​ ​quyển​ ​sách​ ​cũ​ ​đó! 

これは新しいんだけど・・・​ ​Kore​ ​wa​ ​atarashii​ ​n​ ​dakedo…​ ​=​ ​Nhưng​ ​đây​ ​là​ ​sách​ ​MỚI​ ​mà​ ​… 

 

14)​ ​~CHOUDAI!​ ​=​ ​“Đưa​ ​cho​ ​tôi​ ​~” 

塩をちょうだい!Shio​ ​wo​ ​choudai!​ ​=​ ​Đưa​ ​tôi​ ​lọ​ ​muối! 

ご飯を炊いてちょうだい!Gohan​ ​wo​ ​taite​ ​choudai!​ ​=​ ​Nấu​ ​cơm​ ​cho​ ​mẹ​ ​nhé! 

(Cách​ ​nói​ ​thân​ ​mật​ ​trong​ ​gia​ ​đình,​ ​bạn​ ​thân) 

 

15)​ ​~OIDE! 

いつでも内に遊びにおいで!Itsudemo uchi ni asobini oide! = いつでも内に遊びに来て!Itsudemo uchi 

ni​ ​asobini​ ​kite! 

Cứ​ ​đến​ ​nhà​ ​tôi​ ​chơi​ ​nhé!​ ​(Nói​ ​thân​ ​mật) 

“oide”​ ​là​ ​cách​ ​nói​ ​thân​ ​thiết​ ​của​ ​“kite”.