go88.vin app Bấm để nhận tiền thưởng

go88.vin app ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Sinh viên VXUT đạt danh hiệu " SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP TỈNH năm 2022

15-11-2022 14:15:00

Theo quyết định số 149 - QĐ/HSV, Hội sinh viên Việt Nam - BCH TỈNH NGHỆ AN về việc trao tặng DANH HIỆU " SINH VIÊN 5 TỐT" VÀ GIẢI THƯỞNG "SAO THÁNG GIÊNG" CẤP TỈNH NĂM 2022

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân vinh dự và tự hào khi có 2 sinh viên Hoàng Thị Đẹp - Lớp HM 12 - Khoa Kinh tế, quê quán: Đắk Lắk và sinh viên: H Juin Bkrong - Lớp HM12, Khoa: Kinh tế, quê quán: Đắk Lắk. Đây là Danh hiệu cao quý trong quãng đời sinh viên.Từ mảnh đất Tây Nguyên xa xôi, về với Nghệ An theo học chương trình Đại học Chuẩn Nhật. Với thành tích học tập xuất sắc, tham gia các hoạt động Đoàn thể sôi nổi.... Hai bạn Hoảng Thị Đẹp và H Juin Bkrong đã được lựa chọn và trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Tỉnh Nghệ An.

Sinh viên: H JUIN BRONG - Sinh ngày 01/03/2002 - Dân tộc Ê - ĐÊ - Lớp HM12, Khoa Kinh tế 

Điểm học tập: 3.48 - Điểm rèn luyện: 91 - Đạt N4 JLPT Quốc tế Tiếng Nhật

Sinh viên: HOÀNG THỊ ĐẸP - Sinh ngày 24/06/2002 - Đắc Lắk - Lớp HM12, Khoa Kinh tế 

Điểm học tập: 3.78 - Điểm rèn luyện: 91 - Đạt N4 JLPT Quốc tế Tiếng Nhật
Xin chúc mừng 2 em và hy vọng rằng sau 2 sinh viên Đẹp và Juin sẽ có nhiều tấm gương sinh viên 5 tốt của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được vinh danh.