go88.vin app Bấm để nhận tiền thưởng

go88.vin app ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thí sinh cần ghi rõ số điện thoại khi làm hồ sơ ĐKDT

25-03-2014 00:00:00

Khi làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ, thí sinh cần ghi rõ số điện thoại liên lạc và không đổi số trong suốt thời gian thi, xét tuyển để có thể nhận được thông tin từ bộ phận tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ.

Theo lãnh đạo ban tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ, việc thí sinh ghi rõ số điện thoại, ưu tiên số mobile giúp bộ phận tuyển sinh các trường ĐH, CĐ có thể liên lạc với thí sinh để giải quyết những sai sót trên hồ sơ ĐKDT hoặc gửi Giấy báo kết quả thi, kết quả xét tuyển.

Năm nay do hồ sơ ĐKDT chỉ quản lý đến mã ngành (gồm 7 ký tự) trong khi nhiều trường xét tuyển vào trường lại theo từng chuyên ngành cụ thể. Vì thế thí sinh chú ý ghi đầy đủ tên ngành và tên chuyên ngành để các trường xử lý khi xét tuyển.  

Ngoài ra, thí sinh cần xác định chính xác trường có nguyện vọng học là là trường tổ chức thi hay không tổ chức thi. Nếu là trường tổ chức thi thì phải đăng ký dự thi tại trường đó hoặc cụm thi nếu trường đó thuộc cụm. Nếu là trường không tổ chức thi thì phải đăng ký dự thi tại một trường khác - thường gọi là thi nhờ - có cùng khối thi. Khi nộp hồ sơ ĐKDT phải nộp thêm bản photocopy mặt trước của phiếu ĐKDT số 1. Nếu đăng ký dự thi sai quy định trên, hồ sơ ĐKDT sẽ không hợp lệ. 

Có nhiều trường CĐ hoặc hệ CĐ của một số trường ĐH không tổ chức thi tuyển mà sử dụng kết quả thi theo đề chung của Bộ GDĐT những thí sinh dự thi ĐH để xét tuyển (không xét tuyển thí sinh dự thi CĐ). Vì vậy, để có nhiều cơ hội xét tuyển vào bậc CĐ thì thí sinh nên cân nhắc đăng ký dự thi ĐH để lấy kết quả xét tuyển vào CĐ, thay vì đăng ký dự thi trực tiếp vào bậc CĐ. 

Trên hồ sơ ĐKDT chỉ có duy nhất một nguyện vọng (trước đây thường gọi là NV1). Đây là mục mà thí sinh thường rất hay nhầm lẫn khi điền thông tin. 

Mục số 3 trên hồ sơ ĐKDT là để đăng ký học tại trường không tổ chức thi hay hệ cao đẳng của trường ĐH chứ không phải là NV2.

Đ.H (laodong.com.vn)