go88.vin app Bấm để nhận tiền thưởng

go88.vin app ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH QUY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023 DÀNH CHO CÁC LỚP CHÍNH QUY

31-08-2022 08:34:00

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ IIB năm học 2022 - 2023.

Thời điểm áp dụng: 05/09/2022

Chi tiết các bạn xem tại: 

                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO