go88.vin app Bấm để nhận tiền thưởng

go88.vin app ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ỨNG DỤNG VẠN XUÂN

16-03-2021 09:10:00

            Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng Vạn Xuân là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng khác của Nhà nước về lĩnh vực công tác có liên quan đã được pháp luật quy định.

            Trung tâm được thành lập ngày 26/11/2012 theo Quyết định số 79/QĐ-ĐHCNVX của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.


 

           Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng Vạn Xuân có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về việc tổ chức, khai thác, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ngoại ngữ và tin học. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động do Hiệu trưởng ban hành và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ cấu tổ chức:

+ Ban Lãnh đạo

                  - Giám đốc

                  - Phó Giám đốc

           +  Các bộ phận trực thuộc

                  - Bộ phận Văn phòng

                  - Bộ phận tuyển sinh

                  - Bộ phận Kế toán

                  - Bộ phận Đào tạo

                  - Bộ phận Khỏa thí

            Trung tâm có trụ sở nằm trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện đại. Hệ thống phòng học rộng đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Hệ Thống Phòng LAB hiện đại được trang bị các phần mềm dạy và thi hiện đại, được thẩm định bởi các đơn vị chức năng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  • Đội ngũ giảng viên.

            Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trong đó tất các giáo viên giảng dạy tiếng Anh đều có trình độ thạc sỹ chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh và chuyên ngành ngôn ngữ Anh.

             Giáo viên Giảng dạy Tiếng Nhật là các Giáo viên Tốt nghiệp chuyên Ngành Tiếng Nhật tại các trường Đại học Ngoại ngữ trong nước, có kinh nghiệm học tập tại Nhật Bản.

            Giáo viên giảng dạy Tin học của Trung tâm là các giảng viên có Trình độ thạc sỹ, trở lên, thuộc Khoa Công nghệ thông tin, đạt chuẩn và trên chuẩn về bằng cấp, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiên công tác giảng dạy cho các học viên.

  • Nhiệm vụ và quyền hạn

     -  Thực hiện kế hoạch mở lớp bồi dưỡng và đào tạo kiến thức về Ngoại ngữ và Tin học nhằm đáp ứng nhu cầu của người học.

     - Tổ chức thực hiện đào tạo và tổ chức thi, đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin cho thí sinh đạt yêu cầu.

  • Thông tin liên

Địa chỉ: 103 Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Hotline: 0969.199.722