go88.vin app Bấm để nhận tiền thưởng

go88.vin app ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

10-03-2021 15:14:00

1. Đối tượng phục vụ
Toàn bộ cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên, học viên đang công tác và học tập tại Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân. 

Nhiều đầu sách và chỗ ngồi lý tưởng

2. Chức năng:
     Thư viện có chức năng giữ gìn, thu thập, khai tác và tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu, in ấn, phát hành và cung cấp các loại tài liệu phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu, giải trí cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

Thư viện có không gian mở, hiện đại

3.  Nhiệm vụ:
-     Xây dựng kế hoạch, giải pháp đổi mới và phát triển Thư viện phù hợp với sự phát triển của Nhà trường và của ngành Thông tin - Thư viện Việt Nam;
-     Lập kế hoạch bổ sung tài liệu, vật tư, trang thiết bị, khai thác, tu bổ, sao chụp, nhân bản,… nhằm từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong Trường;
-     Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại vào công tác thư viện;
-     Thực hiện việc hợp tác, trao đổi tài liệu với các thư viện khác trong và ngoài nước.
4. Quyền hạn 
-     Tham gia hợp tác, tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn thông tin, kinh  nghiệm chuyên môn của các thư viện khác trong nước và quốc tế.
-     Từ chối phục vụ tài liệu trái pháp luật và nội quy, quy chế của thư viện.


Sinh viên học nhóm tại thư viện

5. Các hoạt động thư viện
•    Công tác nghiệp vụ
-    Hoạt động phát triển thư viện, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như: bổ sung, sưu tầm, lựa chọn và xử lý các loại tài liệu.
-    Xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu theo từng chuyên ngành khoa học và chuyên ngành đào tạo.
-    Tổ chức biên soạn và giới thiệu hệ thống mục lục, hệ thống thư mục các chuyên đề cho các môn học, các ngành học.
-    Sắp xếp, bố trí và tổ chức tốt trong phòng đọc.
-    Thông tin kịp thời với bạn đọc khi có vốn tài liệu mới.
-    Tổ chức phổ biến các nội quy, quy chế, hướng dẫn sử dụng thư viện cho bạn đọc.
-    Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin, tài liệu có trong thư viện và các sản phẩm, dịch vụ thông tin của Thư viện.

•    Tổ chức bảo quản vốn tài liệu
-    Sắp xếp bố trí kho tàng, tủ đựng, giá sách, vốn tài liệu,... đảm bảo thông thoáng và khoa học.
-    Thường xuyên kiểm tra, lau chùi, sắp xếp sách, tài liệu,… các trang thiết bị trong Thư viện một cách ngăn nắp, gọn gàng. Quét dọn vệ sinh, cảnh quan môi trường đảm bảo chống ẩm, chống mối, chống mất mát, xuống cấp, hư hỏng;
-    Bảo quản và lưu giữ các luận án, luận văn, giáo trình, bài giảng, các công trình khoa học, các ấn phẩm,… của các cá nhân và các đơn vị trong Trường;
-    Tổ chức kiểm tra, kiểm kê theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Bảo quản tốt cơ sở vật chất, kỷ thuật, trang thiết bị và các tài sản khác. 
•    Phối hợp với các đơn vị trong Trường
    Thư viện có sổ theo dõi sử dụng sách báo của cán bộ, giảng viên và sinh viên, quản lý chặt chẽ về quy trình, thời gian mượn trả sách. Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng Thư viện sẽ thống kê danh sách và có thông báo những người mượn quá hạn và thông báo hẹn trả sách. Nếu quá hạn trả sách, Thư viện báo cáo với Nhà trường để xử lý;
-    Phòng Kế hoạch – Tài chính: Những cán bộ, giảng viên thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, sinh viên ra trường phải có giấy xác nhận không nợ sách của thư viện thì mới làm các thủ tục thanh toán.
-    Các Phòng/Ban khác (Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo, Tổ chức đoàn, Quản lý sinh viên): Khi cấp và làm các thủ tục giấy tờ như: Ký kết các hợp đồng, hồ sơ ra trường của sinh viên, hồ sơ thuyên chuyển công tác hay nghỉ hưu của cán bộ, giảng viên, khi xét thi đua, khen thưởng của Nhà Trường đều phải có giấy xác nhận không nợ sách của Thư viện.


Thư viện còn có khu caphe sách rất lý tưởng

6.    Thời gian mở cửa: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;
-    Sáng: 7h30 – 11h30.
-    Chiều: 13h30 – 17h00.
Dịp sinh viên ôn thi, Thư viện có thể mở của thêm ngoài giờ quy định trên khi có quyết định của Nhà trường.