go88.vin app Bấm để nhận tiền thưởng

go88.vin app ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Tư vấn tuyển sinh - Giải đáp câu hỏi thường gặp (2)

25-04-2014 00:00:00

Nằm trong chương trình tư vấn Tuyển sinh và Hướng nghiệp năm 2014 của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân với chủ đề “Hiểu đúng mình – Chọn đúng nghề”. Bộ phận tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân trả lời các câu hỏi của thí sinh và phụ huynh học sinh về tất cả các vấn đề liên quan tới kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014: ngành nghề đào tạo, chương trình học, thời gian học, việc làm sau tốt nghiệp, thi và xét tuyển, chấm phúc khảo…

Phần 2: Một số câu hỏi liên quan đến chương trình đào tạo, bằng cấp, việc làm.

 HỎI: Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân Đào tạo những chuyên ngành gì?

 TRẢ LỜI: Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tập trung đào tạo trình độ đại học và cao đẳng với các chuyên ngành đào tạo sau:

***

 HỎI: Chương trình đào tạo ở ĐH Công nghệ Vạn Xuân như thế nào? Có gì khác biết so với các Trường khác không?

 TRẢ LỜI: Hiện nay Nhà trường đang áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến với phương pháp đào tạo khoa học, chuyển từ việc truyền đạt tri thức thụ động, thầy giảng trò ghi sang phương pháp đào tạo tương tác. Hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quả trình tiếp cận tri thức. Dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách hệ thống và có tư duy phân tích tổng hợp. Phát triển được năng lực mỗi cá nhân trong quá trình đào tạo.Trường Đại học Công nghê Vạn Xuân chủ trương xây dựng mục tiêu đào tạo hướng tới người được đào tạo có khả năng ứng dụng và giải quyết vấn đề với nhận thức độc lập và tư duy sáng tạo, những kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, ra quyết định, khả năng học tập và làm việc trong môi trường tập thể nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc cạnh tranh và thường xuyên thay đổi.

 Đồng thời Với việc áp dụng Chương trinhg đào tạo hiện đại theo thể tín chỉ giúp sinh viên chủ động trong việc bố trí thời gian học tập …

***

 HỎI: Định hướng Đào tạo ở Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân như thế nào?

TRẢ LỜI: Với Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân, đào tạo luôn gắn liền với thực tiễn: Tính thực tiễn của Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân thể hiện từ việc lựa chọn ngành đào tạo (phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn), nội dung, phương pháp đào tạo (phải khuyến khích tính ứng dụng và phát triển kỹ năng thực hành), đến việc chuẩn bị các điều kiện để sinh viên thực hành và làm việc. Đại học công nghệ Vạn Xuân có các “công ty” vệ tinh, sẽ là điều kiện để gắn kết “học đi đôi với hành”, từ đó mục tiêu “thực tiễn và ứng dụng” của Trường sẽ thành hiện thực. Sinh viên được đào tạo tại Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân sẽ là những người có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Với mục tiêu này, Trường sẽ rất chú trọng việc liên kết và hợp tác. với các đối tác quốc tế. Trường sẽ là địa điểm “du học tại chỗ” cho các học sinh Việt Nam, và du học thực sự cho các sinh viên nước ngoài.

Với tiềm năng sẵn có, Trường Đại học Công nghê Vạn Xuân, phát huy nội lực, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu trở thành một môi trường giáo dục nối tiếng ở Việt Nam và khu vực đông nam á, hướng tới mục tiêu đào tạo gắn liền với thực tiễn và thoả mãn nhu cầu nhân lực phục vụ quá trình hội nhập quốc tế.

***

 HỎI: Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đào tạo theo hình thức Tín chỉ hay học phần?

 Trả lời: Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đang áp dụng hình thức đào tạo theo Tín chỉ. Đây là hình thức đào tạo tiên tiến nhất đáp ứng yêu cầu của đối mới giáo dục theo hướng hiện đại hóa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

***

 HỎI: Tín chỉ là gì?

 TRẢ LỜI: Tín chỉ là đơn vị quy chuẩn dùng để lượng hóa khối lượng kiến thức và khối lượng học tập, giảng dạy trong quá trìnhđào tạo. Tín chỉ cũng là đơn vị để đo lường tiến độ và đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa trên số lượng tín chỉ đã tích lũy được.

 Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 – 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 – 90 giờ thực tập tại cở; 45 – 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

***

 HỎI: Cho em hỏi, ưu điểm của hình thức đào tạo theo tín chỉ?

 TRẢ LỜI: Việc triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ ngoài những tác động tích cực đến hoạt động đào tạo của nhà trường như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên; … thì còn những ưu điểm cho người học như:

Sinh viên tùy theo khả năng học tập của mình có thể quyết định số tín chỉ mà mình có thể hoàn thành trong một kỳ. Như vậy, đố những sinh viên giỏi có thể rút ngắn thời gian học tập, không phải nhất thiết phải là 4 hoặc 5 năm như đào tạo niên chế trước đây.

Thời lượng lên lớp giảm mạnh, giúp sinh viên có nhiều thời gian tự học, tự nghiên cứu từ đó giúp sinh viên có thời gian làm quen với môi trường thực tế và nhạy bén trong việc tiếp nhận kiến thức.

Sinh viên có thể lựa chọn thời gian học, môn học, giảng viên và lớp để theo học học phù hợp với khả năng và yêu cầu môn học.

***

 HỎI: Xin hỏi thời gian và kế hoạch đào tạo ở Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân như thế nào?

 TRẢ LỜI: Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tổ chức đào tạo theo khóa học, năm học và học kỳ. Khóa học là thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể. Thời gian đào tạo khóa học cho các bậc học được quy dịnh như sau:

Một năm học có 2 học kỳ chính (bắt buộc), mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi. Ngoài 2 học kỳ chính, Hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức thêm một kỳ học phụ để sinh viên có điều kiện để học lại, học cải thiện điểm, học bù hoặc học vượt. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần thực học và một tuần thi.

Căn cứ vào số lượng và nội dung kiến thức tối thieeusquy định cho các chương trình, phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo trên cơ sở phân bổ các học phần của chương trình đào tạo cho từng năm học, từng học kỳ.

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên được áp dụng theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

***

HỎI: Điểm đầu vào của trường thấp hơn so với các Trường công lập vậy có ánh hướng đến chất lượng đào tạo không?

 TRẢ LỜI: Trên thực tế, điểm đầu vào ở Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thấp hơn so với một số Trường Công lập và một số Trường có uy tín lâu năm, Tuy nhiên không vì thế mà chất lượng Đào tạo của Trường thấp, điều đó thể hiện ở các Khóa đã tốt nghiệp, gần 85% sinh viên tốt nghiệp ra có cơ hội việc làm ngay và các nhà tuyển dụng đánh giá cao về năng lực cũng như trình độ chuyên môn của sinh viên. Điều đó khẳng định rằng, điểm đầu vào không ảnh hướng đến chất lượng đào tạo của Trường.

 Mặt khác, với chương trình đào tạo tiên tiến với phương pháp đào tạo khoa học, chuyển từ việc truyền đạt tri thức thụ động, thầy giảng trò ghi sang phương pháp đào tạo tương tác. Hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quả trình tiếp cận tri thức. Dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách hệ thống và có tư duy phân tích tổng hợp. Phát triển được năng lực mỗi cá nhân trong quá trình đào tạo.Trường Đại học Công nghê Vạn Xuân chủ trương xây dựng mục tiêu đào tạo hướng tới người được đào tạo có khả năng ứng dụng và giải quyết vấn đề với nhận thức độc lập và tư duy sáng tạo, những kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, ra quyết định, khả năng học tập và làm việc trong môi trường tập thể nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc cạnh tranh và thường xuyên thay đổi.

***

 HỎI: Bằng của Trường ĐH Công Nghệ Vạn Xuân do ai cấp, có gì khác biệt so với với các Trường khác không?

 TRẢ LỜI: Bằng của Đại học Công nghệ Vạn Xuân nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia của Việt Nam, cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về mặt hình thức thì không có sự khác biệt với bằng đại học chính quy do các trường khác cấp, tuy nhiên mỗi trường có chương trình đào tạo khác nhau và tự chịu trách nhiệm trước xã hội về chất lượng đào tạo của mình.

***

 HỎI: Sau khi tốt nghiệp Sinh viên có được nhà Trường giới thiệu và bố trí việc làm không?

 TRẢ LỜI: Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm tới chất lượng đào tạo và “đầu ra” cho sinh viên. Nhà trường có Phòng Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp để kết nối giữa các doanh nghiệp cần tuyển dụng và sinh viên đang theo học tại trường để tạo cơ hội cho sinh viên có cơ hội tiếp xúc với thực tiễn khi ra trường và doanh nghiệp có cơ hội tuyển dụng được những nhân sự tốt ngay từ khi họ còn ngồi trên ghế giảng đường. 

 Nhà trường có hàng chục công ty vệ tinh trong và ngoài nước, là nơi tiếp nhận và là cầu nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp để tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp vào làm việc tại các công ty vệ tinh của trường như: Khu liên hiệp xử lý rác thái Ecovi, Công ty Nhựa Đồng Nai, Cty Cổ phần năng lượng mặt trời GreenPower, Vinaconex 3, Công ty Du lịch Hội An, Công ty HKR tại Quảng Châu – Trung Quốc, Ba Lan…và các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.

***

 HỎI: Tốt nghiệp tại Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân có được ưu tiên về công việc không?

 TRẢ LỜI: Theo xu thế hiện nay, các doanh nghiệp sẽ tuyển dụng nhân sự theo khả năng thực tế chứ không phụ thuộc vào bằng cấp. Do đó, yếu tố quan trọng nhất cũng như quan điểm của chúng tôi là các em cần phải có năng lực và nếu xét theo tiêu chí này thì chúng tôi tin chắc rằng sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân sẽ có nhiều lợi thế. Chẳng hạn như việc các em sử dụng thành thạo ngoại ngữ, Vi tính và các kỹ năng phục vụ yêu cầu công việc.

Trên thực tế, bản thân các đơn vị tuyển dụng thuộc công các công ty vệ tinh của nhà Trường cũng chỉ tuyển những người làm được việc cho họ chứ không thể vì là sinh viên của Trường ĐH CN Vạn Xuân mà tuyển những người không làm được việc. Chúng tôi tin tưởng chất lượng đào tạo của mình sẽ đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp thuộc công ty vệ tinh của Trường nói riêng và các nhà tuyển dụng nói chung.